КОНТАКТИ

Търговски представители на продуктова линия бебо

Северна България

Димитър Василев, Регионален представител

E-mail: d.vasilev@avans-bg.com

Тел.: +359 892 202 312

Централна Северна България

Радослав Димитров, Регионален представител

E-mail: r.dimitrov@avans-bg.com

Тел.: +359 887 404 455

Североизточна България

Ивелина Миланова, Регионален представител

E-mail: i.milanova@avans-bg.com

Тел.: +359 893 393 039

София

Пламен Димов, Регионален представител

E-mail: p.dimov@avans-bg.com

Тел.: +359 896 889 578

Южна България

Петър Чобанов, Регионален представител

E-mail: p.chobanov@avans-bg.com

Тел.: +359 892 202 313

Югозападна България

Йордан Атанасов, Регионален представител

E-mail: y.atanasov@avans-bg.com

Тел.: +359 892 202 355

КОНТАКТИ

Офиси и складове в страната

ГАБРОВО

ул. Индустриална 83, п.к. 5300, Северна промишлена зона, Габрово

E-mail: office@avans-bg.com

Тел.: +359 66 801 043
Факс: +359 66 801 039
GSM: +359 883 902 076

ПЛОВДИВ

ул. Брезовско шосе №180

E-mail: office_plovdiv@avans-bg.com

Тел./Факс: +359 32 963 787
GSM: +359 894 362 673

ВАРНА

М-ст Франга Дере №8

E-mail: office_varna@avans-bg.com

Тел./Факс: +359 52 464 536
GSM: +359 897 948 503

ВРАЦА

бул. Мито Оризов №32

E-mail: office_vraca@avans-bg.com

GSM: +359 896 755 884

СОФИЯ

кв. Враждебна, ул. 55 №8

E-mail: office_sofia@avans-bg.com

GSM: +359 897 915 159
АКО ЖЕЛАЕТЕ МОЖЕТЕ И ДА НИ ПИШЕТЕ ДИРЕКТНО: