Публикации

Пазим здравето на децата и на планетата

Планетата е нашият общ голям дом. Дом, който ще оставим като наследство на децата си. И колко здрав и уютен ще бъде той, зависи от нашите решения като производители и потребители днес.

Битовата химия е един от най-големите замърсители на околната среда.
Почистващите препрати играят важна роля в ежедневието ни като помагат за поддържане на чистота и хигиена в домовете ни. Тяхната употреба обаче може да има значително въздействие върху околната среда. Почистващите продукти проникват в почвата и подпочвените води и причинява замърсяване. Това може да доведе до увреждане на водните екосистеми и да навреди на дивата природа.

Токсичните вещества в битовата химия могат да се натрупват в околната среда и да навредят на организмите, живеещи там. Химикалите може да повлияят на микробните общности в почвата, нарушавайки естествените процеси, които регулират кръговрата на хранителните вещества и допринасят за плодородието на почвата. Тази загуба на биоразнообразие може да намали способността на почвата да поддържа растежа на растенията и да поддържа здравето на екосистемите. Прекомерната употреба на битова химия, съдържаща антимикробни агенти, може да допринесе за развитието на резистентност към антибиотиците при бактериите. Това може да има сериозни последици за човешкото здраве, тъй като резистентните бактерии стават все по-трудни за лечение.

Битовата химия е най-честата причина, поради която децата попадат в Отделения за интензивно лечение в болниците по цял свят.
Наличието на такава в дома предполага стриктно поведение по отношение на ограничаването на достъпа на малките съкровища до нея.

Затова от бебо създадохме серия перилни и почистващи препарати, щадящи околната среда.
Вдъхновени от идеята да оставим на децата ни едно по-добро място за живеене, ние от бебо създадохме серия перилни и почистващи препарати, които освен че щадят кожата и здравето на детето и семейството, са нежни към околната среда. Продуктите от серията носят европейския етикет EU Ecolabel, който се дава на производителите при условие, че произведените продукти са екологично чувствителни и органични. За да се удостовери това, продуктите следва да преминат през множество тестове за съответствие.

Екологичната маркировка на Европейския съюз (EU Ecolabel)
е създадена, за да насърчи компаниите да произвеждат продукти и услуги, които са по-щадящи околната среда. За да получат екологичния етикет на ЕС, продуктите и услугите трябва да отговарят на строги екологични критерии, определени от Европейската комисия. Тези критерии вземат предвид различни аспекти на жизнения цикъл на продукта, като консумация на енергия, използване на вода, генериране на отпадъци, въздействие върху здравето и климата. Процесът на оценка включва проверка на съответствието на продукта или услугата с критериите от независими органи за проверка, одобрени от Комисията.

Продуктите, носещи логото на EU Ecolabel, трябва да превъзхождат другите продукти в същия сектор по отношение на своя екологичен профил. Те също така трябва да бъдат достъпни за потребителите и да запазват функционалността и представянето си през целия си живот.

На потребителите пък етикетът EU Ecolabel дава увереност, че закупуват продукти и използват услуги, които имат намалено въздействие върху околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *