Общи условия за онлайн магазин бебо

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
3. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.bebo-bg.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.bebo-bg.com , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Аванс Трейд ООД, ЕИК: 201760264, ИН за ДДС: BG201760264, адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. „Свищовска” № 1, адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Индустриална” № 83, телефон за контакти 066/801 043, e-mail: office@avans-bg.com, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.bebo-bg.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в използваното от него техническо устройство интернет адреса www.bebo-bg.com, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените в нея хипер-връзки, както и в другите страници на www.bebo-bg.com или чрез използването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.bebo-bg.com, IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните
Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Аванс Трейд ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.bebo-bg.com

Ограничение на отговорността
С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация се използва единствено за изпълнение на неговата поръчка. Изпратената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки
МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да бъде длъжен да уведоми предварително потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е:
Аванс Трейд ООД, ЕИК: 201760264, ИН за ДДС: BG201760264

3. Адрес на управление на доставчика: гр. Габрово 5300, ул. „Свищовска” № 1.

4. Адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Индустриална” № 83, тел. 066 / 801 043,
e-mail: office@avans-bg.com

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката.
За поръчки на стойност до 55,00 лв. стойността на доставката е 6,50 лв. Тя НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките, а е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
Когато стойността на поръчката е над 55,00 лв., доставката е Безплатна.

6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: office@avans-bg.com , като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от МАГАЗИНА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
Несъответствия на стоките и рекламации
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

В случай на липсащи стоки, констатирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 066 / 801 043. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.bebo-bg.com . ПОТРЕБИТЕЛЯТ има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Използвани термини
Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

Доставката за България се извършва от куриерски фирми Speedy и Европът, цените са както следва:

До всички населени места в България при поръчка ДО 55,00 лв. – 6,50 лв.
Безплатна доставка при поръчка НАД 55,00 лв.
За поръчки с адрес на доставка извън България цените на доставка се калкулират в процеса на поръчката.

Доставки до населени места извън Европейския съюз
Потребителите на електронния магазин, чиито адреси на доставка са в населени места извън Европейския съюз, заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

Време на доставка
Доставките се извършват от 8.00 ч до 18.00 ч в работни дни и в събота до 14.00 ч.
Доставката на поръчките се изпълнява до 3 (три) работни дни, считано от датата на заявката, ако е направена до 12:00 часа. Ако заявката е направена след този час, за начало се взима следващия работен ден.
Заявки, направени в почивен ден, се обработват в първия работен ден.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Плащане в брой при доставка – наложен платеж
Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок от 1 до 3 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 12:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерска фирма Speedy. Цените за доставка са посочени в раздел Условия на доставка
При доставка на стоката дължимата сума се заплаща на куриера. Не се заплаща нищо допълнително, освен ако не е заявен фиксиран час за доставка. Всички разходи по доставката са отбелязани в цената на поръчката.

Възстановяване на суми
При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ от страна на МАГАЗИНА, те се извършват по допълнително уговорен между страните начин.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.bebo-bg.com ), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация се използва единствено за изпълнение на неговата поръчка.
Изпратената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Търговски марки

Използваните търговски марки са собственост на МАГАЗИНА и са защитени от авторското право.


Политика за поверителност

Кои сме ние ?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „АВАНС ТРЕЙД” ООД.

„АВАНС ТРЕЙД“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201760264, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 1, адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. „Индустриална” № 83, тел.: +359 66 801 043; email: office@avans-bg.com

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „АВАНС ТРЕЙД“ ЕООД (наричано оттук нататък „АВАНС ТРЕЙД“) включително:

– Какви лични данни събираме за Вас?
– Каква е целта на тяхното събиране?
– За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
– С кого споделяме Вашите лични данни?
– Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
– Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност АВАНС ТРЕЙД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.
Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Какви лични данни събира АВАНС ТРЕЙД за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, АВАНС ТРЕЙД събира следната информация за Вас: – Име, фамилия, телефон, електронна поща, при попълване на формата ни за контакт, поместени на нашата уеб-страница www.bebo-bg.com;
– Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
– Данни за Вашето потребителско поведения при посещение на уеб страницата ни, получена чрез използването на Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

На какво основание АВАНС ТРЕЙД обработва личните Ви данни ?

АВАНС ТРЕЙД събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание.

АВАНС ТРЕЙД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

АВАНС ТРЕЙД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

АВАНС ТРЕЙД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Какво са бисквитки и какви бисквитки ползваме ние?

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на “бисквитките” на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на “бисквитките” ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на “бисквитки”

Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на “бисквитките”, които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени “бисквитки” са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

– “Бисквитки”, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
– “Бисквитки”, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
– “Бисквитки”, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
– “Бисквитки”, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични “бисквитки”, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни “бисквитки” на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни “бисквитки”. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

“Бисквитки” при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават “бисквитки” на компютъра Ви (“бисквитка при препращане”), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези “бисквитки” обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че “бисквитката” все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез “бисквитката” за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

За какви цели събираме Вашите лични данни, т.е. защо ги събираме, съхраняваме, предаваме и унищожаваме ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

– За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
– За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, АВАНС ТРЕЙД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата идентичност по следните начини:

– чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия уеб сайт;
– чрез обработка на лични данни достъпни от публични регистри, така напр. Търговски регистър;
– чрез обработка на лични данни достъпни от медии и свободното публично интернет пространство;
– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на АВАНС ТРЕЙД
– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът е различен.

Данните относно име, организация, населено място се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на на АВАНС ТРЕЙД за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законова основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Изтриват се окончателно (перманентно) от нашата система записите за Вас, както и се унищожават, в случай на наличие – хартиените носители.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

АВАНС ТРЕЙД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения.

АВАНС ТРЕЙД има право да разкрива и предава личните Ви данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно АВАНС ТРЕЙД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти;
– Нашите партньори, които са свързани с предоставянето на услугите/продуктите, към които имате интерес;

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

– По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

– Правото на достъп до личните данни, които АВАНС ТРЕЙД обработва за Вас и да получите копие от тях;
– Право да искате от АВАНС ТРЕЙД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@avans-bg.com;
– Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
– Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от АВАНС ТРЕЙД, в случай че са налице условията за това.
– Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
– Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето;
– Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на office@avans-bg.com;
– Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните по т. 1 не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Промени в Политиките за поверителност

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (office@avans-bg.com) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения на уеб потарла на АВАНС ТРЕЙД.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 83
Електронна поща: office@avans-bg.com